Ja Tak, jeg vil gerne kontaktes
Indtast dine data
Her skal der være nyhedsbrevtilmelding
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Gode råd om IT-værktøjer
Få styr på produktionen
IT-værktøjer kan hjælpe med at holde styr på en struktureret og effektiv byggesproces. Dybest set handler det om at få kommunikeret ændringer hurtigt og præcist fra svendene på pladsen til en projektleder eller mester, der ikke er fysisk til stede.
Produktionsstyring sætter krav til IT-værktøjerne
Produktionen kan som i planlægningsfasen deles op i 3 typer, som skal styres meget forskelligt i praksis.
1) Den faste serviceaftale med de overordnede rammer på plads
2) Tilbudsarbejdet, der følger en fast aftale
3) Regningsarbejde, der baserer sig på medgået tid og materialer


Tidsregistrering

I langt de fleste virksomheder arbejder man med en form for dokumentation, hvor medarbejderne opgør deres tidsforbrug på sagerne. Det kan være en dagseddel, ugeseddel eller et helt andet interval. Tidsopgørelsen fungerer typisk som såvel løngrundlag som fakturagrundlag i en eller anden form. Enten som direkte fakturagrundlag i regningsarbejde, eller som led i en efterkalkulation på tilbudssagerne. Mange steder er det ikke så nemt at få indsamlet tidsopgørelsen, ligesom den til tider volder besvær i forhold til at få opgørelsen opgjort præcist i forhold til udbetaling af løn og størrelsen på fakturaen.

Der findes IT-værktøjer, som kan sikre en mere præcis sammenhæng mellem den enkelte sag og det konkrete tidsforbrug. Det kan enten være meget mobile løsninger baseret på en mobiltelefon eller mere kontorprægede baseret på en PC. IT-værktøjerne kan i visse sammenhænge aflevere tidsregistreringen direkte i et regnskabssystem.

Det er BASITs erfaring, at der er store fordele ved at få registreret såvel tid som materialer direkte på den enkelte sag således, at der kan følges op på sagen. Dette gælder ikke mindst hvis, der sker ændringer i sagen, eller der på anden måde opstår behov for ekstraarbejde. Det samme gælder registrering af spildtid - ikke mindst spildtid som skyldes ventetid forårsaget af beslutninger, som virksomheden ikke kan påvirke. Byggeprojekter er dynamiske.


Kommunikation mellem kontor og byggeplads

Et andet element, som IT-værktøjerne kan hjælpe med i produktionen, er håndtering af de dokumenter og tegninger, som bliver brugt i projekterne. Der sker ofte tegnings-opdateringer, og der sker ændringer i projektet. IT-værktøjerne kan hjælpe med, at svendene har adgang til opdateret information, mens de er i gang med produktionen. Dette sikrer, at der tabes mindst mulig tid som følge af ventetid, og at der ikke sker fejlproduktion, fordi de tidligere planer og tegninger følges.

Når produktionen er i gang, sker der hele tiden ændringer af planer, som skal kommunikeres mellem kontoret og svendene i marken. Det handler om at få nye og opdaterede tegninger ud til pladserne, og det handler for svendene om hurtigst muligt at få afklaret spørgsmål om f.eks. ekstraarbejde, så de kan holde produktionen i gang. Specielt omkring ekstraarbejde: Det er BASITs erfaring, at en stor styringsmæssig udfordring i forbindelse med udførelsen er håndtering af arbejde, der umiddelbart ligger uden for det faste tilbud. Det handler om opgaver, som ændrer sig eller forhold, der skal bringes i orden, inden det egentlige tilbudsarbejde kan starte.

Dybest set handler det om at få kommunikeret ændringer hurtigt og præcist fra svendene på pladsen til en projektleder eller mester, der ikke er fysisk til stede. Det handler om at kunne indgå en gensidig og helst skriftlig forpligtende aftale, så der ikke skal forhandles alt for meget, når regningerne skal betales inkl. ekstraarbejde. Her findes der IT-værktøjer, der på forskellig måde kan hjælpe
Materiale registrering

De virksomheder, der har styr på, hvor mange materialer der forbruges (og faktureres) til sagerne, har beviseligt en langt bedre bundlinje end der, hvor materialeforbruget flyder. At få bedre styr på materialeforbruget handler groft sagt kun om en ting. Alle materialer købt hos grossisterne skal faktureres videre til kunderne med den budgetterede avance.

Det er en tilbagevendende udfordring at få styr på materialerne og registrering af materialeforbruget på sagerne. Hvor vidt tæt materialestyring kan betale sig afhænger til dels af branche. Der er stor forskel, på hvor meget materiale- forbruget fylder hos en malervirksomhed og en elektrikervirksomhed. l nedenstående gennemgang tager vi udgangspunkt i tømrervirksomhederne.

At få bedre styr på materialeforbruget handler groft sagt kun om en ting. Alle materialer købt hos grossisterne skal faktureres videre til kunderne med den budgetterede avance. Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort. Det handler for din virksomhed om at opbygge et skelet/struktur på sagsstyringen fra start til slut i forhold til materialestyringen.

Made on
Tilda