Her skal der være nyhedsbrevtilmelding
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Ja Tak, jeg vil gerne kontaktes
Indtast dine data
Gode råd om IT-værktøjer
Planlægning og overblik giver bedre overblik
IT-værktøjer kan hjælpe med at holde styr på en struktureret planlægningsproces
Rent IT-mæssigt handler planlægningen om at sikre et overblik over håndværksvirksomhedens forskellige sager samtidigt. Det kræver ikke et projektstyringsværktøj, men et ressourcestyringsværktøj for at skabe det nødvendige overblik.
Planlægningen i en håndværksvirksomhed er afgørende for virksomhedens evne og mulighed for at tjene penge. Der er ikke så mange parametre at skrue på i forhold til at tjene penge. Det handler om at sælge tid, og det handler om at få den højst mulige avance på materialerne. Både salg af tid og avance på mateterialerne afhænger i stor stil af virksomhedens evne til at planlægge sin produktion.
Skab overblik

I de fleste håndværksvirksomheder er der 3 grundlæggende typer af opgaver, der skal planlægges:

1) Tilbudsopgaver til fast pris (total, hoved, fag eller underentrepriser)
2) Periodiske og forudsigelige serviceopgaver
3) Opgaver på medgået tid og materialer (herunder spjældopgaver)

Der er stor forskel på at planlægge de forskellige typer af opgaver. Det er typisk sværere at planlægge opgaver, der består af medgået tid og materialer, fordi det ikke altid er muligt at forudsige omfanget og tidsforbruget. Der kan være flere af den slags opgaver på en dag for en svend. Omvendt med periodiske serviceopgaver, hvor der ofte ligger en konkret aftale på leverance og tidshorisont fast. Omkring tilbudsopgaverne afhænger planlægnings-opgaverne ofte af virksomhedens rolle i forhold til projektet.

Rent IT-mæssigt handler planlægningen om at sikre et overblik over virksomhedens forskellige sager samtidigt. De mest udbredte planlægningsværktøjer som f.eks. MS Project er meget stærke projektstyringsværktøjer i forhold til at styre et projekt i mål. Der er stor detaljerigdom, milepæle og afhængigheder mellem aktiviteterne i det enkelte projekt. Udfordringen for håndværksvirksomhederne er, at de har flere samtidige sager, som de skal optimere på tværs af. Det kræver ikke et projektstyringsværktøj, men et ressourcestyringsværktøj for at skabe det nødvendige overblik.


Styr en dynamisk hverdag

Planlægningen af produktionen skal ske på daglig basis i forhold til at sikre, at alle svende har opgaver, der kan faktureres. Planlægningen skal hele tiden laves om, fordi projekterne er dynamiske og ikke kan forudsiges 100 pct. Dog er en fælles kalender med alle ansatte i et overblik den bedste måde at overskue og styre en dynamisk hverdag. Dette kan IT-programmer hjælpe til med. Grundlæggende tastes ferieplaner, uddannelsesplaner og andre forhold, der påvirker produktionen ind i systemet. Jo før, jo bedre, og det skal hele tiden opdateres. Hvis virksomheden har serviceopgaver, kan de tastes ind. så det er muligt at overholde disse aftaler. Omkring tilbudsopgaver kan de tastes ind, så snart de er vundet med det forventede timetræk og de medarbejdere, der skal arbejde på sagerne. På den måde har mester, overmontør, projektleder, eller hvem der sender arbejdsopgaver til svendene, hele tiden et overblik over produktionen og ledig kapacitet. Ad hoc- opgaver kan planlægges dag for dag med bedste bud på tidsforbrug.
Udnyt ressourcerne

Planlægningen af opgaver skal favne hele virksomhedens produktion på kontoret, på byggepladserne samt i servicebileme. Der er knappe ressourcer overalt, og de skal udnyttes optimalt. Det handler om at kunne flytte rundt på ressourcerne, så de arbejder på de rigtige projekter. Det handler om at få styr på de kommende sager i forhold til tilbud og kalkulation. De igangværende sager i forhold til produktionen, og de afsluttede sager i forhold til at sikre fakturering. nedskrivning af garanti og efterkalkulation. Planlægningen handler i bund og grund om produktionsstyring i hele sagens levetid og der findes IT-programmer, som kan hjælpe til med at skabe det fornødne overblik for mester og andre i virksomheden, der skal styre produktionen.

Made on
Tilda