Her skal der være nyhedsbrevtilmelding
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Ja Tak, jeg vil gerne kontaktes
Indtast dine data
Projekter
Værdiskabende Byggeproces
Inddragelse og lean giver bedre bundlinje
BASIT har deltaget i udarbejdelsen af en vejledning i samarbejde med brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces, der fokuserer på samarbejde og koordinering mellem total-, hoved-, og underentreprenører.
Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men særligt underentreprenørerne kommer ofte med på baggrund af laveste pris og på et sent tidspunkt, hvor deres kompetencer og ekspertiser ikke kan nå at berige projektet. Entreprenører kan, ved at inddrage underentreprenørerne tidligere, optimere planlægning, arbejdsmiljø og ressourceforbrug – og samtidig skabe ejerskab og en bedre byggeproces.

Et tidligt samarbejde mellem entreprenør og underentreprenører, hvor underentreprenørerne bliver en del af det udførende team (evt. allerede i tilbudsfasen), kan virkelig give gevinster – både i processen, for arbejdsmiljøet og økonomisk. Man opnår, at grænseflader, aftaler og samarbejde er på plads, inden arbejdet på byggepladsen påbegyndes.

Inddragelse af underentreprenører i tilbudsfasen
Entreprenører bør tidligt i projektet trække på underentreprenørernes særlige kompetencer og invitere dem med til planlægning og gennemgang af projektet tidligt i projektforløbet – evt. allerede i tilbudsfasen. Fordelene ved, at underentreprenørerne inddrages tidligt, er blandt andet, at der er mulighed for at afklare grænseflader, arbejdsmiljøforhold og tilrettelægge opgaverne, hvor de ligger bedst. Herved undgås, at flere underentreprenører har samme ydelser med i deres tilbud. Det betyder også, at opgaver og forventninger afstemmes, hvilket kan være med til at reducere den enkelte entreprenørs risikotillæg i tilbuddet.
Tillid og solide aftaler er afgørende

Der skal være tillid mellem parterne for at få det bedste ud af et samarbejde - allerede i tilbudsfasen. Hvis en hovedentreprenør inviterer en underentreprenør til at byde på en opgave (underhånds-/licitationsbud), er det vigtigt for underentreprenørerne at vide, at hovedentreprenøren er seriøs, og at man ikke blot er inviteret til at regne et kontrolbud. Hvis man har positive forventninger, lægger man også gerne mere arbejde i det.

Underentreprenøren skal kunne regne med at få opgaven, hvis han giver et konkurrencedygtigt bud. Det bør således ikke være en mulighed, at en underentreprenør bidrager i tilbudsfasen og senere i forløbet udskiftes af et tilsvarende firma, der er villig til at indgå i projektet til en lavere pris. Hvis en underentreprenør skal lægge engagement, investere »hjertet« i et projekt og bidrage med de virkelig afgørende ideer, skal han også være sikker på at få opgaven, hvis teamet vinder.

Det er vigtigt at der er solide aftaler imellem parterne. Uanset om man bygger samarbejdsværdierne på uformelle, mundtlige aftaler eller mere formelle og skriftlige aftaler, skal samarbejdet ses i et længerevarende perspektiv, da loyalitet og et godt samarbejde vil betyde flere opgaver i fremtiden.
Risikohåndtering


Risici skal så vidt muligt identificeres tidligt, og ansvaret for at afhjælpe/håndtere risikoen placeres, så det ikke giver konflikter senere i processen. Ansvaret bør placeres hos dem, der har størst indflydelse på årsagen til risikoen og dermed bedst kan håndtere den. Det er hoved-/totalentreprenøren, der har forpligtelsen til at opfylde det aftalte med bygherren, men underentreprenørers kompetencer bør inddrages i risikoanalysen for at kunne blive enige om håndteringen af en risiko.
Digital planlægning og kommunikation
IT-systemerne kan ikke erstatte dialogen på byggepladsen, og man kan ikke blot sende information gennem IT-systemerne uden at inddrage underentreprenørenes viden og kompetencer. Hvis planerne forankres solidt i de rigtige IT systemer, kan det til gengæld blive et stort aktiv i en fælles planlægning.

Der er gode eksempler på, at simple skemaer kan bruges aktivt på enten en tablet (iPad eller lignende) eller en mobiltelefon. På den måde kan fagene nemt melde tilbage, når de er i gang med eller færdige med en opgave, hvilket muliggør, at fagene kan arbejde endnu tættere efter hinanden og hurtigt give besked, så de andre fag kan komme til. IT giver også mulighed for en hurtigere kommunikation, hvor der er mulighed for at sende billeder til enten byggeledelsen eller rådgivere med forespørgsler, uden at skulle have personen ud på pladsen. Endvidere kan brug af simple digitale løsninger gøre det nemmere at bestille materialer, finde instruktioner og projektdokumenter mv.
Made on
Tilda