Ja Tak, jeg vil gerne kontaktes
Indtast dine data
Her skal der være nyhedsbrevtilmelding
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Projekt
BAM:IT - Arbejdsmiljø og IT
Et samspil mellem arbejdsmiljø og IT i byggeriet. I et fælles projekt (BAM:IT) hjalp Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-Bus) og BASIT virksomheder, der ville optimere virksomhedens arbejdsmiljø og få styr på den interne kommunikation og projektstyring med IT-værktøjer.
"Systematik omkring solid planlægning i virksomhederne, understøttet af IT, giver de bedste muligheder for både vækst og et godt arbejdsmiljø," Sådan siger Arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri, Mette Møller Nielsen og arbejdsmiljøkonsulent i 3F Freddy Hansen samstemmende. Dansk Byggeri og 3F sad i styregruppen under hele BAM:IT-projektet.
Kompetent og individuel rådgivning
Mette og Freddy er enige om, at BAM:IT-projektets styrke lå i den screening og det oplæg til omtanke, som blev leveret af konsulenterne fra både Byggeriets Arbejdsmiljøbus og BASIT.

Mette Møller Nielsen fortæller: "Et vigtigt element i projektets design har været, at BASIT ikke har være ude for at sælge et bestemt IT-produkt til de medvirkende virksomheder – der findes nemlig ingen løsning, der passer alle. Derimod er virksomhederne præsenteret tre løsninger, der alle passer deres behov"

"Vi kender det jo godt," fortsætter Mette Møller Nielsen. " vores medlemsvirksomheder ringer af og til og vil have navnet på IT-LØSNINGEN. Men sådan én findes jo ikke, så jeg synes faktisk, at vi har haft en meget professionel tilgang i projektet, hvor vi har sagt, at analyse er nødvendig, hvis man skal finde den rigtige løsning til den enkelte virksomhed."

IT er en investering i bedre bundlinje
Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri, og Freddy Hansen, 3F, konkluderer at projektet har været med til at skabe en synlighed om, at både arbejdsmiljø og IT i virksomheden skal betragtes som investeringer, der skaber positive afkast på virksomhedens arbejdsmiljø og ikke mindst på den økonomiske bundlinje.
De virksomheder, der deltog i BAM:IT-projektet har forskellige profiler, de har haft forskellige udfordringer og behov, de ligger forskellige steder i landet og de mulige løsninger er også vidt forskellige. Ens for dem alle er, at deres beretning kan virke som inspiration for andre byggevirksomheder, der selv ønsker at skubbe arbejdsmiljøet i en positiv retning – og bruge IT aktivt i processen.

Rådgivningen i forbindelse med BAM:IT projektet har flere aspekter, fordi BAM:IT stiller med kompetencer inden for både arbejdsmiljø og IT. BAM-bus-konsulenten kender til kravene og mulighederne i forhold til arbejdsmiljø, og BASIT konsulenten ved hvilke områder af arbejdsprocesserne, der kan sættes strøm til, og hvad der ikke skal sættes strøm til.
Jørgen Friis Poulsen
Deltog i BAM:IT-projektet fordi de ønskede at få lettet kommunikationen i virksomheden. Fra start blev der stillet to overvejende krav til deres nye IT-værktøj – det skulle være lavpraktisk og let at gå til.

Løsningen blev en app, der forenkler arbejdsgangene ved blandt andet mangel- og sikkerhedsrunderinger: "Før i tiden ville jeg gå ud og lave et notat, skrive det i hånden og derefter sætte mig ind bag computeren. Nu kan jeg skære alle disse mellemled fra og i stedet tage et billede, sætte en prik på plantegningen og være sikker på, håndværkerne forstår, hvad jeg helt præcist mener." fortæller projektleder og arbejdsmiljørepræsentant Kasper Ø. Hede.

Den nye app fokuserer på sikkerhed og forenkler de daglige arbejdsgange hos virksomheden. I forbindelse som implementeringen af app'en skred frem, stod det mere og mere klart, at IT og sikkerhed ikke er to forskellige størrelser, men hænger ganske naturligt sammen.

Kasper Ø. Hede Jensen ser app'en som en helt naturlig måde at forbedre arbejdsmiljøet på: "Det er et stykke værktøj, som understøtter det store fokus, vi i forvejen har på arbejdsmiljø og sikkerhed".

Det er også blevet lettere inden for virksomheden at kommunikere sikkerhed: "Nu kan vi håndtere APV'er, referater og sikkerhedsdatablade via app'en, så vi altid har papirerne med ude på pladsen", fortæller Dorte Hartvig, og fortsætter "Det har helt sikkert allerede skabt et meget bedre arbejdsmiljø for projektlederne, der får mere tid ude på pladsen og undgår at skulle sammensætte noter og billeder i et Word-dokument. Nu både opretter og afslutter processen i én postgang."

Jørgen Friis Poulsen - Fik samlet alle sikkerhedsdokumenter i én app

Murermester Thomas Hans - Fik skabt fokus på arbejdsmiljøet med IT
Murermester Thomas Hans
Direktør Søren Schleidt ikke et øjeblik i tvivl om, at han også ville med på vognen - Det handler hele tiden om at udvikle sig med mulighederne, mener han.

Virksomheden så en klar fordel i at få leveret en helt igennem relevant og brugbar screening af deres IT-behov. Søren Schleidt synes videre, at det var en klar bonus for virksomheden, at der blev foretaget en analyse af arbejdsmiljøet i samme ombæring.

Det tager tid at undersøge og afdække virksomhedens IT-behov – men den tid det forberedelserne tager er godt givet ud når først det rigtige IT-værktøj er valgt og implementeret

BAM:IT resulterede i et forenklet kvalitetssikrings-system, som kan knytte tegninger og fotos til hver enkelt sag samt en række afkrydsningsskemaer, der gør anvendelsen meget ligetil. "Jeg kunne med det samme se, at systemet her var det rigtige for både vores administration og i endnu højere grad vores medarbejdere, som skal bruge det ude i marken."

Systemet skaber øget arbejdsmiljøfokus Med det nye IT-system vil der være en indirekte påvirkning af arbejdsmiljøet, siger Søren Schleidt. Alene pga. fotodokumentationen vil der også være en øget opmærksomhed på, at reglerne bliver overholdt. Systemet indrettes, så det spørger om, hvorvidt der er anvendt korrekte tekniske hjælpemidler på opgaven, fortæller Søren Schleidt, og det er han også sikker på, vil være med til at skærpe det generelle fokus på arbejdsmiljøet på pladserne.
Flemming Schrøder
"Med en IT-handlingsplan fra BASIT kombineret med en grundig gennemgang af vores arbejdsprocesser fra BAM-bus, har vi sikret, at vi er kommet hele vejen rundt om vores forretning, inden vi går i dialog med IT-leverandørerne. Vi har sikret, at vi selv har det fornødne overblik over vores behov, og hvor der skal sættes ind.

"Vi har haft en rigtig god og konkret dialog med konsulenterne i forbindelse med BAM:IT-projektet. De har været dygtige til at koge tingene ned til håndværkerbrug, så man hele tiden oplevede dem som praktikere, der er vant til at komme i byggeriet," siger Jimmy Schrøder.

Jimmy valgte efter BASITs IT-anbefaling at gå langsomt frem i forhold til implementeringen af IT-værktøjerne. Efter moden overvejelse blev tre udvalgte medarbejdere udstyret med tablets, så de kunne kommunikere hurtigere med administrationen og i øvrigt bruge internettet til at søge informationer. Planen er, at den teknologiske revolution skal brede sig herfra over det næste års tid.

"I løbet af det næste halvandet år vil vi have tablets i alle bilerne, og de vil kunne mere end i dag. Lige nu er det rigtig smart, at vi kan kommunikere og sende mødereferater fra byggemøder, mails, tegninger. Men på sigt vil vi også kunne sende arbejdskort ud elektronisk – og få dem udfyldt tilbage igen." fortæller Jimmy

Og det er kun et spørgsmål om tid før den nye teknologi får fuld effekt. Flere medarbejdere er allerede begyndt at se fidussen i de nye tablets. Det er blevet nemmere for medarbejderne at gå ind og finde regler og vejledninger, de finder derfor hurtigt ud af, hvad de må og ikke må – og fejl minimeres.

Flemming Schrøder - sikkert grundlag for en IT-investering

Aage Wegener & Søn - Fik overblik over IT-markedet
Aage Wegener & Søn
Det var det store antal udbydere på IT-området, der fik Aage Wegener a/s til at søge konsulentrådgivning: "Vi har valgt at gå denne vej, for alt dét kan vi slet ikke selv styre. Vi har ikke forstand på det, og derfor er det fint med en konsulent, der kender produkterne fra andre sider, end det vi ser og det sælgeren præsenterer."

Flere konkrete bud kom på bordet da virksomheden i samarbejde med IT-konsulenterne fra BASIT fik klarlagt deres IT-behov: "Vi gik efter et IT-system, der både indeholdt projektstyring og dokumenthåndtering, og hvor økonomi- og arbejdsmiljødelen blev samlet i ét, fortæller direktør, Michael Elleby Nielsen.

Det overordnede mål var at skabe overblik: "Vi vil gerne have dokumenterne ét sted, så det er nemt at søge dem.", fortæller Michael Elleby Nielsen, der samtidig lægger vægt på, at systemet også skal være til hjælp og gavn for medarbejderne: "Vi håber selvfølgelig også, at det letter arbejdsdagen for medarbejderne. At de ved, hvor de skal opbevare dokumenterne, og hvor de skal søge dem senere."

Michael Elleby Nielsen er sikker på at det valgte system vil være med til at forankre et godt arbejdsmiljø i virksomheden.

Dorte Zacher Mortensen, tovholder på arbejdsmiljødelen i Aage Wegener & Søn a/s, er sikker på, at IT vil gøre det lettere at formidle nyt stof på arbejdsmiljøområdet, især hvis det foregår via mobilen.
Østkystens Entreprenørfirma
"Vi var på jagt efter et IT-system, som netop kunne opfylde de krav, som vi har til dokumentation. Og vi vidste godt, at det ikke skulle være en stor og tung løsning med mange faciliteter, med derimod en løsning, som passede til en lidt mindre virksomhed," siger Thomas Nordling, der var sat på opgaven med at finde frem til det rigtige IT-produkt sammen med konsulenterne i BAM:IT.

Thomas Nordling er langt inde i overvejelserne om, hvor langt man kan gå, når man vil skabe værdi ved at indføre IT på de forskellige niveauer i organisationen: "Vi har nogle løsninger, der bliver omlagt ved udgangen af 2014, og det betyder også, at vi har nogle muligheder for at føre IT helt ud til medarbejderne i marken. Samtidig skal man lige overveje, om det altid er smart et indføre fuldt digitaliserede løsninger hos folk, som det meste af tiden står halvt oppe i en gravemaskine. Jeg synes, samarbejdet i BAM:IT gav et godt grundlag for hvornår tingene gav mening."

I Østkystens Entreprenørfirma passer de også grundigt på ikke at have for mange bolde i luften ad gangen. Derfor er det administrationen, der i første omgang får glæde af det nye IT-system, så der kan samles alle de erfaringer, der skal til, før der introduceres løsninger hos medarbejderne i bilerne. "Der handler det også meget om, at medarbejderne selv skal begynde at kunne se fordelene ved at bruge et IT-system, før vi begynder at præsentere dem for det," siger Thomas Nordling.

Østkystens Entreprenørfirma - fik sat gang i digitaliseringen
Made on
Tilda