Analyse
IT-analyse 2016
Effektive IT-værktøjer gør de gode virksomheder i byggeriet endnu bedre
Efter mange års tilløb ser det ud til at IT-værktøjer har fået sit gennembrud i bygge og anlægsbranchen. Den årlige IT-analyse, foretaget af Dansk Byggeri i samarbejde med byggeriets uvildige IT-rådgiver BASIT, viser store fremgange i brugen af IT blandt håndværks- og entreprenørvirksomheder.
IT-modenheden stiger

Ifølge Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri, er analysen ret entydig. IT-analysen er lavet med udgangspunkt i de samme spørgsmål og samme antal besvarelser. Derfor tør vi godt være klare i vores konklusioner om at håndværks- og entreprenørvirksomhederne har taget IT-værktøjerne til sig, siger Michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri.
HER HAR HÅNDVÆRKERNE RYKKET MEST
Brugen af "Tidsregistrering på sag fx via apps" er for alvor steget fra 4 % af virksomhederne i 2013 til 29 % i 2016.
Styring af kundeinformation i centrale systemer er steget fra 16% i 2013 til 46% i 2016, en stigning på 20%-point
Håndværksvirksomheder har bedre løbende overblik over det faktiske ressourceforbrug. Efterkalkulationen med IT-værktøjer, er fordoblet fra 18 % i 2015 til 36 % i 2016 – altså en stigning på 18%-point
Håndtering af kreditorfakturaer håndteres i stigende grad i regnskabsprogrammerne på hoved- og undersagsniveau – her er brugen steget fra 14% i 2014 til 29% i 2016 – altså en stigning på 15%-point
28 % foretager kvalitetssikring i et kvalitetssikringsprogram, hvilket er en dobbelt så stor andel som tidligere år – altså en stigning på 14%-point
Mere end dobbelt så mange kan tilgå dokumenter overalt – en stigning fra 10% i 2014 til mere end 22% i 2016 – en stigning på 12%-point.
Sådan håndteres tidsregistreringen i håndværksvirksomhederne
De fedtede timesedler erstattes af apps

Tidsregistreringen foregår stadig primært på papir, men i forhold til bare 2013 er brugen af IT-værktøjer til tidsregistrering steget.

"Dansk Byggeris medlemmer har i stigende grad pakket de gamle timesedler væk og bruger i stedet apps. De fleste ejer i dag en smartphone, og kan tilgå apps hvor som helst fra – også fra byggepladsen. Dansk Byggeris medlemmer har altså fået øjnene op for de besparelser digital tidsregistrering giver i form af flere fakturerbare timer og overblik over opgavernes faktiske tidsforbrug"
Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri
Stor variation i udbuddet af IT-værktøjer til timeregistrering

"Der findes virkelig mange kvalificerede IT-leverandører til tidsregistrering", Martin Profit Jakobsen, adm. direktør i BASIT.

Der er stor forskel på den funktionalitet, som de forskellige tidsregistreringsløsninger tilbyder.

Nogen af IT-værktøjerne er avancerede og indeholder f.eks. mulighed for at planlægge ressourcer, fremsende opgavebeskrivelser (arbejdssedlen) og mulighed for at registrere ikke bare tid, men også materialer og materiel.

Andre IT-leverandører har implementeret konkrete akkordsystemer og har på den måde specialiseret sig indenfor delbrancher som f.eks. malere eller anlægsgartnere.

Den store variation i løsningsudvalget er en kæmpe fordel for håndværks- og entreprenørvirksomhederne, det gør det muligt for dem at finde de løsninger, der passer bedst til deres behov og krav.
Byggevirksomhederne har kunderne i fokus

Byggebranchen har generelt haltet bagud i forhold til at sikre kundeinformationerne internt i virksomheden i forhold til andre brancher. Dansk Byggeris medlemmer har dog fået større fokus på kunderelationerne de seneste fire år, og andelen af respondenter, der anvender kundeinformationer lagret i et centralt kundehåndteringssystem, er steget markant fra 15 % i 2013 helt til 46 % i 2016.

Dansk Byggeris medlemmer benytter i stadig højere grad digitale værktøjer til at sikre og følge med i de forskellige skridt i salgsprocessen. Internettet har givet håndværkerne en ny salgskanal, og mulighed for at tiltrække nye kunder.

Flere af Dansk Byggeris medlemmer har de seneste fire år investeret i at fastholde deres nuværende kunder.
Sådan opbevares kundehåndteringen
Dansk Byggeris medlemmer har de seneste fire år investeret i at fastholde deres nuværende kunder

Byggebranchen har generelt haltet bagud i forhold til at sikre kundeinformationerne internt i virksomheden i forhold til andre brancher.

Internettet har givet håndværkerne en ny salgskanal, og mulighed for at tiltrække nye kunder. Flere af Dansk Byggeris medlemmer har de seneste fire år investeret i at fastholde deres nuværende kunder.

Dansk Byggeris medlemmer har dog fået større fokus på kunderelationerne de seneste fire år, og investerer i digitale værktøjer til at sikre og følge de forskellige skridt i salgsprocessen.

46 % af virksomhederne i 2016 lager nu kundeinformationerne i et centralt kundehåndteringssystem.
Digital kvalitetssikring

Antallet af håndværkere, der bruger digitale værktøjer til at styre kvalitetssikringen er steget løbende på de fire år Dansk Byggeri har målt IT-modenheden blandt sine medlemmer.

Medlemmerne har stor fokus på at finde de rigtige IT-værktøjer, som letter kvalitetssikringen.

Den store efterspørgsel på overskuelige løsninger til digitale løsninger har slået igennem på IT-markedet, og mange leverandører tilbyder apps til smartphones med mulighed for foto- og dokumentopbevaring på sager.
Profitable sager gennem efterkalkulation og erfaringspriser

Med efterkalkulation har du fod på din forretning – hvor har er virksomhedens omsætning og hvor tjenes pengene. Det er endnu et område hvor Dansk Byggeris medlemmer har flyttet sig IT-mæssigt inden for blot på det seneste år.

Brugen af IT-værktøjer, hvor virksomhederne har løbende overblik over det faktiske ressourceforbrug, er fordoblet fra 18 % i 2015 til 36 % i 2016 – altså en stigning på 18%-point.

Flere af Dansk Byggeris medlemmer kan nu med hjælp af IT-værktøjer efterkalkulere på alt hvad de laver, de ved nu om de arbejdsmetoder de benytter er den rigtige, og at deres satser er korrekte.

Efterkalkulation er et vigtigt værktøj i forhold til at bruge virksomhedens tid og kræfter der hvor pengene tjenes.
Made on
Tilda