Ja Tak, jeg vil gerne kontaktes
Indtast dine data
Her skal der være nyhedsbrevtilmelding
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.

Kloak Ekspressen ApS

Lettere arbejdsrutiner med intelligent ordre- og sagsstyring
Den IT-modne kloakmester fra det midt-jyske brugte allerede i vid udstrækning IT-værktøjer i hverdagen. De tog kontakt til BASIT da de ønskede at videreudvikle og opdatere deres eksisterende IT-værktøjer, så de bedre passede til den nuværende forretning.

Hverdagen i Kloak Ekspressen ApS skulle gøres endnu mere simpel ved at minimere antallet af IT-værktøjer – og som følge heraf mindske tastearbejdet.

Udfordring
Kloak Ekspressens IT-værktøjer skulle opgraderes, så de passede til arbejdsrutinerne, og mindskede det manuelle taske arbejde.
Løsning
Kloak Ekspressen ApS fik lettet nogle af deres rutiner da de valgte og implementerede en ordre- og sagsstyringsløsning, som samler de ønskede funktioner i virksomheden

"Vi ønskede at optimere vores IT-værktøjer. Der var en del småting som ikke fungerede optimalt, og nogle behov som ikke blev opfyldt. Vores daværende leverandører var faldet lidt bagud i forhold til markedet. Vi syntes derfor det var på tide, at se efter andre måder at gøre det på."
Morten Johansen, Kloak Ekspressens IT-mand


BASIT arbejdsproces virker for alle

BASITs tilgang til at finde de rigtige IT-værktøjer er baseret på at få afdækket kravene og behovene og parre dem op mod de bedste IT-leverandører på markedet. Tilgangen virker på tværs af fag og størrelse, og også på tværs af IT-modenhed, som med Kloak Ekspressen.
- Vi har godt tilfredse med den proces vi var igennem hos BASIT, det fungerede og vi fandt en løsning, som samler de funktioner vi havde brug for"

Morten Johansen, Kloak Ekspressen ApS
Made on
Tilda